Vzory dotazníků HR a zaměstnanci

Náborový / rekrutační průzkum

Máte již dost dlouhých a těžkopádných náborů? Díky našim průzkumům provedete předběžný výběr kandidátů jednoduše a rychle. To Vám umožní ušetřit čas spojený například s odmítnutím lidí, kteří nesplňují základní požadavky na danou pozici (nedostatek vzdělání, zkušeností atd.).

Výhodou náborového průzkumu je schopnost vypracovat rychlé závěry a snadno vytvořit report. To Vám umožní získat jasné srovnání kompetencí kandidátů a pozvat nejlepší lidi do dalších fází. Kontaktní formulář bude uložen ve formuláři, který usnadní přenos výsledků náboru.

 • Vážení respondenti,

  tento průzkum je zaměřen na ...

  Děkujeme za poskytnutí spolehlivých odpovědí!

 • 1. Jak jste se dozvěděl/a o této pracovní nabídce? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 2. Jaké jsou Vaše odborné znalosti v oblasti počítačového a internetového využití? *

  1 je velmi nízká kompetence a 5 velmi vysoké kompetence
  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  1 2 3 4 5
  Práce s balíkem MS Office  
  Schopnost používat internet  
  Práce s poštovním klientem  
  Realizace multimediální prezentace  
 • 3. Jaké jsou Vaše znalosti komunikace v cizích jazycích? *

  1 je velmi nízká kompetence a 5 velmi vysoké kompetence
  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  1 2 3 4 5
  Angličtina - psaní a čtení  
  Angličtina - řeč a porozumění  
  Němčina - psaní a čtení  
  Němčina - řeč a porozumění  
 • 4. Jak hodnotíte své mezilidské dovednosti v následujících oblastech? *

  1 je velmi nízká kompetence a 5 velmi vysoké kompetence
  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  1 2 3 4 5
  Snadnost navázání kontaktů  
  Řešení konfliktů  
  Snadné vyjádření Vašich názorů  
  Mluvení, prezentace na fóru  
  Vyjednávací dovednosti  
 • 5. Jak hodnotíte své schopnosti v následujících oblastech? *

  1 je velmi nízká kompetence a 5 velmi vysoké kompetence
  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  1 2 3 4 5
  Získávání nového obsahu  
  Schopnost samostatně vyhledávat informace  
  Soustředění se na jednu činnost po dobu delší než jednu hodinu  
  Vzdělávání paměti  
  Vizuální zapamatování  
  Zvukové zapamatování  
 • 6. Jak hodnotíte své dovednosti a kompetence v následujících oblastech? *

  1 je velmi nízká kompetence a 5 velmi vysoké kompetence
  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  1 2 3 4 5
  Asertivita  
  Dostupnost  
  Komunikace  
  Tvořivost  
  Pracovitost  
  Odpovědnost  
  Nezávislost při rozhodování  
  Nezávislost při řešení problémů  
  Schopnost pracovat v týmu  
  Schopnost pracovat ve stresu  
  Schopnost riskovat  
  Vysoká osobní kultura  
  Schopnost přizpůsobit se  
  Organizační dovednosti  
  Vedoucí dovednost  
  Analytická schopnost  
 • 7. Pracoval/a jste již na podobném postavení? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 8. Jak hodnotíte své znalosti v oblasti podnikání naší společnosti? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 9. Jaká jsou Vaše finanční očekávání? Zadejte prosím očekávanou měsíční čistou mzdu („na ruku“) *

  q
 • 10. Vyplňte prosím informace o svém vzdělání. *

  Zadejte pouze dokončené školy / vysoké školy odpovídající očekáváním souvisejícím s výše uvedenou pracovní nabídkou.
 • 11. Vyplňte prosím údaje o své pracovní zkušenosti. *

  Zadejte pouze zkušenosti odpovídající očekáváním souvisejícím s výše uvedenou pracovní nabídkou.
 • 12. Zadejte datum svého narození. *

  Prosím vyberte datum.
  y
 • 13. Zanechte prosím své kontaktní údaje:

 • Odesláním tohoto dotazníku souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro potřeby nezbytné pro realizaci náborového procesu v souladu se zákonem.

Ještě jste neslyšeli o Netquest?

Netquest je průzkumná platforma pro tvorbu, distribuci a okamžitou analýzu on-line průzkumů.

Pomocí jednoduchých průvodců vytvoříte vlastní dotazník a zašlete jej skupině příjemců, např. klientům, zaměstnancům nebo jakékoliv sociální skupině.

Poznejte všechny možnosti
nahled uzivatelskeho rozhrani