Vzory dotazníků HR a zaměstnanci

Hodnocení 360 - průzkum organizačních hodnot

Obsah a způsob realizace 360 hodnocení umožňují získat z jednoho průzkumu informace potřebné k posílení a monitorování klíčových hodnot organizace. Výzkum organizačních hodnot pomůže identifikovat charakteristiky, které jsou důležité pro dosažení úspěchu na trhu v podmínkách vysoké volatility.

Zahrnují tři oblasti: otevřenost vůči změnám, spolupráci a efektivitu. Každá z nich je rozdělena do šesti hodnot. Výhodou studie je schopnost ji provádět na všech pozicích a přizpůsobitelnost obsahu průzkumu konkrétním hodnotám společnosti. Kromě zkoumání organizačních hodnot v Netquest vytvoříte výzkum v oblasti leadershipu a manažerských dovedností.

 • Níže naleznete demo verzi dotazníku hodnocení 360. Plnou verzi Vám rádi poskytneme ve spolupráci s našimi partnery Fluent Partners. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

   

  Tento průzkum je zaměřen na posílení a monitorování klíčových hodnot v organizacích, které jsou rozhodující pro dosažení úspěchu na trhu v podmínkách vysoké volatility. Studie pokrývá tři oblasti a šest hodnot. Mohou být prováděny pro všechny pozice v organizaci. Test může být také přizpůsoben specifickým hodnotám organizace.

  Studované oblasti a hodnoty:

  I. OTEVŘENOST ZMĚNÁM
  1. Hledání řešení
  2. Flexibilita provozu

  II. SPOLUPRÁCE
  3. Respekt
  4. Spoluzodpovědnost

  III. EFEKTIVITA
  5. Kvalita
  6. Dosažení výsledků

 • OTEVŘENOST ZMĚNÁM

 • Hledání řešení *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  V podstatě nikdy Příležitostně Často Většinou Vždy Neměl/a jsem možnost pozorovat
  Hledá řešení, ne problémy  
  S odvahou zpochybňuje „status quo“  
  V konfliktních situacích zůstává klidný a vede konstruktivní dialog  
  V konfliktních situacích hledá řešení, která jsou prospěšná pro obě strany  
  Podporuje kolegy při hledání a realizaci nových nápadů  
 • Flexibilita provozu *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  V podstatě nikdy Příležitostně Často Většinou Vždy Neměl/a jsem možnost pozorovat
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
 • SPOLUPRÁCE

 • Respekt *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  V podstatě nikdy Příležitostně Často Většinou Vždy Neměl/a jsem možnost pozorovat
  Se všemi kolegy zachází s úctou  
  Přizpůsobuje způsob komunikace potřebám příjemce  
  Naslouchá a snaží se pochopit myšlenky a názory jiných lidí  
  Je konzistentní v tom, co říká a dělá  
  Oceňuje práci všech lidí, bez ohledu na roli a postavení  
  Vytváří partnerské vztahy  
 • Spoluzodpovědnost *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  V podstatě nikdy Příležitostně Často Většinou Vždy Neměl/a jsem možnost pozorovat
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
 • EFEKTIVITA

 • Kvalita *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  V podstatě nikdy Příležitostně Často Většinou Vždy Neměl/a jsem možnost pozorovat
  Všechno, co dělá, se snaží provádět s nejlepším efektem  
  Zajímá se o zachování vysokých pracovních standardů  
  Stanovuje jasné cíle a úkoly s kolegy  
  Nepřijímá „poloviční opatření“ a špatnou kvalitu práce  
  Jeho cíle a aktivity zohledňují potřeby klientů a spolupracovníků  
 • Dosažení výsledků *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  V podstatě nikdy Příležitostně Často Většinou Vždy Neměl/a jsem možnost pozorovat
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
 • Jmenujte 2-3 silné stránky zkoumané osoby. *

 • Co by měla zkoumaná osoba dělat častěji, aby posílil/a klíčové hodnoty v organizaci? *

 • Co by měla zkoumaná osoba přestat dělat, aby posílil/a klíčové hodnoty v organizaci? *

 • Co by měla zkoumaná osoba začít dělat, aby posílil/a klíčové hodnoty v organizaci? *

Ještě jste neslyšeli o Netquest?

Netquest je průzkumná platforma pro tvorbu, distribuci a okamžitou analýzu on-line průzkumů.

Pomocí jednoduchých průvodců vytvoříte vlastní dotazník a zašlete jej skupině příjemců, např. klientům, zaměstnancům nebo jakékoliv sociální skupině.

Poznejte všechny možnosti
nahled uzivatelskeho rozhrani