Vzory dotazníků Ostatní

Průzkum zdraví a bezpečnosti na pracovišti

Každá společnost, bez ohledu na její velikost nebo průmysl, musí splňovat požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, stanovené současnými předpisy. Dotazník má usnadnit zavedení požadovaných změn a postupů ve společnostech a přizpůsobit je požadavkům konkrétní pozice.

Krátký dotazník pomůže určit těm, kdo jsou odpovědní za zavádění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zda je současná úroveň bezpečnosti práce dostatečná, jak se zaměstnanci cítí ve svém pracovním prostředí a jaké změny by měly být realizovány na různých pozicích.

 • 1. Počet osob zaměstnaných na pracovišti *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 2. Povaha Vaší pozice *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 3. Odvětví, ve kterém společnost působí: *

 • 4. Forma činnosti společnosti: *

  Můžete vybrat několik odpovědí.
 • 5. Uveďte prosím faktory, se kterými se setkáváte na svém pracovišti. *

  Můžete vybrat několik odpovědí.
 • 6. Do jaké míry jste na pracovišti vystaveni následujícím faktorům? *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  Vůbec Minimálně Středně Hodně Velmi často
  Obsluha počítače po dobu 4 hodin  
  Práce ve výškách  
  Hluk  
  Znečištění ovzduší  
  Prach  
  Chemické látky  
  Biologické faktory  
  Stres  
  Časová tíseň  
  Řízení vozidla  
  Mechanické vibrace  
  Záření  
  Zvýšený / snížený tlak  
  Práce v noci  
  Stálá práce  
  Mentální zátěž  
  Nadměrné intelektuální úsilí  
  Nadměrná fyzická námaha  
 • 7. Proběhlo na Vašem pracovišti školení o zdravotních účincích vystavení škodlivým činitelům na pracovišti a jak těmto účinkům zabránit? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 8. Cítíte se adekvátně informován/a o zdravotních a bezpečnostních pravidlech platných na Vašem pracovišti? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 9. Která z těchto opatření kolektivní ochrany se používají / nachází ve Vaší společnosti? *

  Můžete vybrat několik odpovědí.
 • 10. Které z těchto osobních ochranných prostředků používáte při své práci? *

  Můžete vybrat několik odpovědí.
 • 11. Absolvoval/a jste pracovní prohlídku u lékaře? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 12. Pokud ano, jak jste si vybral/a svého lékaře? *

  Můžete vybrat několik odpovědí.
 • 13. Pokud máte za sebou vyšetření u lékaře, o jaké vyšetření se jednalo? *

  Můžete vybrat několik odpovědí.

Ještě jste neslyšeli o Netquest?

Netquest je průzkumná platforma pro tvorbu, distribuci a okamžitou analýzu on-line průzkumů.

Pomocí jednoduchých průvodců vytvoříte vlastní dotazník a zašlete jej skupině příjemců, např. klientům, zaměstnancům nebo jakékoliv sociální skupině.

Poznejte všechny možnosti
nahled uzivatelskeho rozhrani