Vzory dotazníků Spokojenost zákazníků

Customer pulse - průzkum testování důvěry a očekávání ve vztahu k COVID-19

Ať už jste společnost B2B nebo B2C, udržení důvěry zákazníků, vyhodnocení očekávání zákazníků a potvrzení, že opatření vaší společnosti týkající se reakce na COVID-19 jsou efektivně komunikována, jsou nyní důležitější než kdy jindy. Účelem níže uvedeného průzkumu je poskytnout vám tipy, jak podniknout konkrétní kroky k lepšímu zvládnutí současné situace ve vaší společnosti.

Průzkum vám pomůže lépe porozumět očekáváním zákazníků, identifikovat mezery a podniknout cílená opatření v pěti klíčových oblastech souvisejících s COVID-19. Jedná se o tyto oblasti: komunikace, vztahy se zákazníky, akce, důvěra a osobní interakce.

 • Společnost (výzkumný pracovník):

  Ať už jste společností B2B nebo B2C, je nyní důležitější než kdy jindy udržet si důvěru zákazníků, posoudit jejich očekávání a potvrdit, že reakce Vaší společnosti na COVID-19 je efektivně komunikována. Úkolem následujícího průzkumu je získat tipy, jak podniknout konkrétní kroky k lepšímu zvládnutí Vaší současné situace.

  Průzkum Vám pomůže lépe porozumět očekáváním zákazníků, identifikovat mezery a podniknout cílená opatření v pěti klíčových oblastech souvisejících s COVID-19.

  Jedná se o tyto oblasti:

  - komunikace - jaká jsou očekávání klientů ohledně frekvence aktualizací komunikačních kanálů během pandemie coronavirus a jak dobře tato očekávání splňujete?
  - opatření - do jaké míry jsou zákazníci spokojeni s přijatými opatřeními, s ohledem na jejich relevanci a včasnost?
  - důvěra - do jaké míry jsou Vaši zákazníci přesvědčeni, že Vaše společnost nebo značka je schopna uspokojit měnící se potřeby zákazníků v obtížných dobách?
  - osobní interakce (pokud se týká Vaší firmy) - Jak se mění chování zákazníků v místech, kde nelze vyloučit přímý kontakt a jaká jsou přání nebo obavy zákazníků ohledně interakce se zaměstnanci?

  Zákazníkovi:

  Dobré ráno,

  Jménem XXX bychom rádi slyšeli Vaši zpětnou vazbu o tom, jak splňujeme Vaše potřeby během nejistoty ohledně pandemie coronavirus (COVID-19).

  Průzkum je anonymní a dokončení Vám zabere přibližně 5 minut. Otázky se především týkají našich produktů a služeb a bezpečnostních postupů a Vašich pocitů ohledně těchto aspektů.

  Díky Vašim odpovědím dokážeme lépe splnit Vaše očekávání, opravit chyby a přizpůsobit naši obchodní strategii aktuální situaci.

   Děkujeme za každý názor!

 • 1. Ve jakém regionu žijete? *

 • 2. Vaše pohlaví: *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 3. Kolik je Vám let? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 4. Jak dobře plníme Vaše očekávání ohledně informací o fungování naší společnosti během pandemie koronavirů (COVID-19)? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 5. Jak často si myslíte, že bychom s Vámi měli komunikovat o našich aktivitách a změnách týkajících se COVID-19? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 6. Jaké kanály bychom podle Vás měli používat při komunikaci s klienty? *

  Můžete vybrat několik odpovědí.
 • 7. Jak jste spokojen/a s: *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  Naprosto spokojen/a Do značné míry spokojen/a Ani spokojen/a, ani nespokojen/a Spíše spokojen/a Rozhodně nespokojen/a
  frekvence zpráv související s koronavirem, které posíláme  
  kanál, kterým jsou výše uvedené zprávy zasílány  
 • 8. Řekněte nám prosím, jak můžeme zlepšit komunikaci mezi námi? *

 • 9. Do jaké míry jste spokojen/a s kroky, které naše společnost doposud podnikla v reakci na situaci týkající se COVID-19? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 10. Jak jste spokojen/a s: *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  Naprosto spokojen/a Do značné míry spokojen/a Ani spokojen/a, ani nespokojen/a Spíše spokojen/a Rozhodně nespokojen/a
  Přiměřenost našich činností dané situaci  
  Jak rychle byla přijata opatření  
  Jaký jazyk byl použit v komunikaci  
 • 11. Jste si jistý/á, že naše společnost je schopna uspokojit měnící se potřeby spojené s pandemií? Určete stupeň jistoty: *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 12. Řekněte nám, co bychom mohli udělat, abychom lépe vyhověli měnícím se potřebám našich klientů? *

 • 13. Jaký je dopad COVID-19 na Vaše využívání našich služeb při stacionárních prodejnách / návštěvách obchodu? *

  Můžete vybrat pouze jednu odpověď.
 • 14. Jak byste chtěl/a využít naše služby v blízké budoucnosti? *

  Můžete vybrat několik odpovědí.
 • 15. Které z následujících činností naší společnosti jsou pro Vás v současné době nejdůležitější? Uvažujeme o různých scénářích, proto Vás žádáme o názor: *

  Můžete vybrat několik odpovědí.
ikona

Spokojenost zákazníků

Průzkum spokojenosti zákazníků je základem podnikání. Zjistěte, co si zákazníci myslí o Vaší společnosti a Vašich produktech / službách.

ikona

Business & marketing

Prozkoumejte trh použitím našich on-line dotazníků. Zjistěte, jak zlepšit své marketingové aktivity.

ikona

Vzdělávání a škola

Použijte dotazníky pro výzkum k diplomové práci nebo vstupte do průzkumů pro rodiče, studenty a učitele ve vzdělávací instituci.

ikona

Spokojenost zákazníků

Průzkum spokojenosti zákazníků je základem podnikání. Zjistěte, co si zákazníci myslí o Vaší společnosti a Vašich produktech / službách.

ikona

Business & marketing

Prozkoumejte trh použitím našich on-line dotazníků. Zjistěte, jak zlepšit své marketingové aktivity.

ikona

Vzdělávání a škola

Použijte dotazníky pro výzkum k diplomové práci nebo vstupte do průzkumů pro rodiče, studenty a učitele ve vzdělávací instituci.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line průzkumů.

Pomocí jednoduchých průvodců můžete vytvořit průzkum a odeslat ho vaší cílové skupině, např. klientům, zaměstnancům nebo jakékoli sociální skupině.

Vytvořit dotazník
nahled uzivatelskeho rozhrani