Vzory dotazníků Ostatní

Dotazník zvládání stresových situací (CISS)

 • Následující věty popisují různé reakce na stresové situace, se kterými se můžete setkat. Uveďte, jak často se popsané situace vztahují k vašemu chování. *

  Můžete zadat pouze jednu odpověď na každý řádek.
  Nikdy Zřídka Někdy Často Velmi často
  Ve stresové situaci jsem lépe organizovaný/á  
  Ve stresové situaci zvládnu lépe svůj čas  
  Ve stresové situaci jsem rád/a sám/a  
  Ve stresové situaci dávám přednost lidem  
  Ve stresové situaci se často zlobím  
  Ve stresové situaci se mohu soustředit  
  Ve stresové situaci se stáhnu do sebe  
  Ve stresové situaci si vyčítám selhání  
  Ve stresové situaci přemýšlím o starých, lepších časech  
  Ve stresové situaci udržuji střízlivou mysl  
  Ve stresové situaci se mohu rozhodovat  
  Ve stresové situaci jím více než obvykle  
  Ve stresové situaci nemohu spát  
  Ve stresové situaci mám zdravotní problémy  
  Ve stresové situaci se o nic nestarám  
  Ve stresové situaci se vyhýbám obtížným tématům  
  Ve stresové situaci konzultuji se svými přátele  
  Ve stresové situaci jsem v depresi  

Ještě jste neslyšeli o Netquest?

Netquest je průzkumná platforma pro tvorbu, distribuci a okamžitou analýzu on-line průzkumů.

Pomocí jednoduchých průvodců vytvoříte vlastní dotazník a zašlete jej skupině příjemců, např. klientům, zaměstnancům nebo jakékoliv sociální skupině.

Poznejte všechny možnosti
nahled uzivatelskeho rozhrani